Ceník

B
  • 18277
  • AKCE Kniha zdarma
B (rychlokurz)
smluvní příplatek
AM, A1
15477
A2, A
15477
Rozšíření A2 na A (A1 na A2)
3977
Rozšíření A1 na A
9777
Kondiční jízdy sk.B
499 /45 min

K ceně výcviku je nutné připočítat poplatek 700 za zkoušku pro .

Autoškolu je možné zaplatit na splátky bez navýšení ceny. Poslední splátka musí být uhrazena do poslední hodiny výcviku.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku a lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti doručte na kontaktí adresu.

Přihláška musí být vytištěna oboustraně na jeden list papíru a vyplněna čitelně hůlkovým písmem.

Kontakt

Roman Zelníček — autoškola

Lesní stezka 4173/2a
46601 Jablonec nad Nisou

Telefon
+420 777 946 063
E-mail

Jak vše probíhá

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti. Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce. Před zahájením kurzu je také potřeba uhradit kurzovné nebo přiměřenou zálohu.

Délka autoškoly závisí především na počtu hodin příslušného druhu výcviku. Obvyklá délka kurzů pro skupinu B je 6 — 12 týdnů, pro skupinu AM,A1,A2,A dle počasí. Není vyloučeno zajistit na přání žáka kurz intenzivní formou, kdy lze dobu výcviku výrazně zkrátit.

Autoškola končí po absolvování výuky a výcviku dle učební osnovy. Počty vyučovacích hodin jsou stanoveny jako minimální, nic Vám nebrání domluvit si s učitelem takový počet hodin, abyste se k závěrečné zkoušce cítili 100% připraveni.

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

Předměty teoretické výuky:

Rozsah praktického výcviku (učební osnova) je stanoven v příloze č.3 zákona č.247/2000 Sb.

Předměty praktického výcviku:

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.